Concertgeschiedenis

Zoals de ouden zongen .....

… piepen de jongen. Zou je denken, uitgerekend in de muziek! Maar componisten zijn eigenwijze mensen. Liever dan hun voorgangers na te volgen, zoeken ze naar nieuwe wegen. Sommigen onder hen, misschien wel de allereigenwijsten, maken wél uitstapjes naar het verleden. Ze kopiëren de oude meesters en maken er iets heel eigens van. 

In dit programma doet Vocaal Ensemble Arabesque een greep uit dit wonderlijke repertoire van stijlkopieën. We horen Mozart in de stijl van de Italiaanse polyfonisten, de Engelsman Samuel Wesley in de stijl van zijn vroege voorganger Purcell, en de Fransman Gounod in de stijl van Palestrina. Verder horen we een late wederopbloei van Monteverdi, een hedendaagse Brit die de Grieks-orthodoxe koormuziek omhelst, en twee Russen die hetzelfde doen met de Russisch-orthodoxe traditie. 

Het koor wordt ondersteund door een strijkkwartet en continuo. 

Zaterdag 16 september om 20.00 uur in de St. Pancratiuskerk, Pancaratiusplein 45, Heerlen 

Zondag 17 september om 15.30 uur in Christus Koningkerk, Leijenbroekerweg 109, Sittard