Blue Flower

… piepen de jongen. Zou je denken, uitgerekend in de muziek! Maar componisten zijn eigenwijze mensen. Liever dan hun voorgangers na te volgen, zoeken ze naar nieuwe wegen. Sommigen onder hen, misschien wel de allereigenwijsten, maken wél uitstapjes naar het verleden. Ze kopiëren de oude meesters en maken er iets heel eigens van. 

In dit programma doet Vocaal Ensemble Arabesque een greep uit dit wonderlijke repertoire van stijlkopieën. We horen Mozart in de stijl van de Italiaanse polyfonisten, de Engelsman Samuel Wesley in de stijl van zijn vroege voorganger Purcell, en de Fransman Gounod in de stijl van Palestrina. Verder horen we een late wederopbloei van Monteverdi, een hedendaagse Brit die de Grieks-orthodoxe koormuziek omhelst, en twee Russen die hetzelfde doen met de Russisch-orthodoxe traditie. 

Het koor wordt ondersteund door een strijkkwartet en continuo. 

Zaterdag 16 september om 20.00 uur in de St. Pancratiuskerk, Pancaratiusplein 45, Heerlen 

Zondag 17 september om 15.30 uur in Christus Koningkerk, Leijenbroekerweg 109, Sittard

Corona Nieuws

Zoals u wellicht al hebt gehoord, heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle evenementen tot en met 31 mei aanstaande zijn verboden in verband met de Coronacrisis. Bovendien hebben branche-organisaties binnen de muziekwereld erop aangedrongen ook de repetities en uitvoeringen op te schorten.

Dit betekent dat ook de repetities van ons koor in die periode op de geplande data komen te vervallen alsmede de door ons geplande concerten op 15 en 17 mei a.s. in Maastricht resp. Sittard.

Houdt u daarvoor deze website in de gaten. We proberen deze zo actueel mogelijk te houden.

We raden u aan om ook de berichtgeving vanuit de RIVM te volgen.